Hjem

Firmaregisteret

<<The Royal Norwegian Business Entity Registry>>

Velkommen til Firmaregisteret!

Ett register over Firmaene i Norgesbanken<<The Royal Norwegian Business Entity Registry>>

Firmaregisteret i Norgesbanken Sentralnettbank © 2020

OWNERS:

TELENETTET Eirik Hagen Goksør - NO991027335

NORDISK DATASENTER               - NO995004461MVA